Sudoku jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej znanych łamigłówek matematycznych na świecie. Nie wymaga przeprowadzania żmudnych działań ani liczenia niczego w pamięci. Do dyspozycji mamy niezliczone ilości plansz i wariantów gry. To łamigłówka, która nigdy się nie znudzi i którą możemy rozwiązywać absolutnie wszędzie. Jakie są najlepsze metody rozwiązywania sudoku oraz różne odmiany tej zagadki?

Najlepsze metody rozwiązywania sudoku

Ogromną zaletą sudoku jest fakt iż nie musimy rozwiązywać zagadki w jeden konkretny sposób. Istnieją bowiem różne metody rozwiązywania, które ułatwią nam grę. Każdy gracz może stosować różne metody, takie, które są dla niego najwygodniejsze. W tym poradnik sudoku zaprezentowane zostaną trzy różne sposoby rozwiązywania łamigłówki.
Jedną z metod może być oznaczanie kropkami miejsc, gdzie mają pojawić się określone cyfry. Kiedy później w danym miejscu pojawia się inna cyfra, wówczas w drugie miejsce można wpisać poprzednią cyfrę.
Innym sposobem rozwiązywania sudoku jest metoda dopełniania poszczególnych rzędów, kolumn i małych kwadratów poszczególnymi cyframi od 1 do 9. Przydatna może być również metoda eliminacji, czyli wpisywania konkretnej cyfry w obrębie małego kwadratu poprzez wykluczanie wierszy i kolumn, w których owa cyfra znajduje się w innych kwadratach.

Różne odmiany sudoku

Oprócz klasycznej planszy sudoku oraz tradycyjnych zasad rozwiązywania tej łamigłówki wymienić należy również inne odmiany zagadki, które występują bardzo licznie. Jedną z odmian jest sudoku nieregularne – plansza pozostaje tutaj niezmieniona czyli mamy kwadrat 9×9 ale zamiast mniejszych kwadratów występują nieregularne kształty. Nadal jednak musimy pamiętać o tym, że w żadnym wierszu czy kolumnie a także w obszarze danego kształtu cyfry nie mogą się powtarzać.
Innym rodzajem sudoku jest sudoku kinoku zwane czasem sudoku zespołowym. Jest to bowiem odmiana przeznaczona dla dwóch, trzech lub czterech graczy. W grze występuje kwadratowa plansza o powierzchni dziewięć diagramów 9×9 (łącznie 729 pól!).
Sudoku samurai to odmiana popularna szczególnie w Japonii – plansza składa się z pięciu kwadratów połączonych ze sobą w kształcie litery X.
Rozwiązując sudoku diagonalne, do znanych nam reguł dochodzi jeszcze jedna: cyfry nie mogą powtarzać się również po przekątnych kwadratu zaś w sudoku magnetycznym takie ssme cyfry nie mogą występować w rogach małych kwadratów. Możliwe są również sudoku o planszy złożonej z większej ilości pól a dla najwytrwalszych graczy odmiana killer sudoku gdzie na planszy nie ma wpisanych żadnych początkowych cyfr ale zamiast tego dla specjalnie zaznaczonych pól podana jest suma cyfr w nich zawartych. To już zdecydowanie trudniejsza odmiana łamigłówki.